I. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng 11 năm 2019

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Đã tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Công tác phát triển số lượng

- Đã huy động 275 trẻ đến lớp.

2.2. Công tác giáo dục

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn, Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Đã tổ chức chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Dự 03 hoạt động học.

3. Công tác khác

    - Đã kiểm tra nội bộ 01 đồng chí, xếp loại xuất sắc

- Đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Đã thành lập đoàn giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố gồm 03 đồng chí.

- Đã thực hiện công tác giới thiệu nhân sự cho cấp ủy chi bộ Đại hội chi bộ 2020-2023 gồm 4 đồng chí (Đ/c Trang, Hiền, Hảo, Ngọc Mai)

- Đã giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ quản lý đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 12/2019

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, phòng chống bạo lực học đường.

- Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp

2. Nhiệm vụ  chuyên môn

3.1. Công tác phát triển số lượng

- Tuyên truyền vận động trẻ ra lớp đạt 280 cháu.

3.2.Công tác giáo dục

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Quy chế chuyên môn, Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Cập nhật hồ sơ, sổ sách kịp thời.

3.3. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về mọi mặt.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo từng độ tuổi

- Duy trì tốt việc tổ chức bữa ăn theo đúng quy định tại Thông tư 28/TT-BGDĐT.

4. Công tác khác      

- Tiếp tục tham gia các phần thi GVDG cấp thành phố

- Họp xét thi đua học kỳ I, sơ kết học kỳ I.

- Bình xét 01 đồng chí đề nghị UBND phường Phú Xá khen năm 2019

- Bình xét gương điển hình tiên tiến quý IV.

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng: 02 đồng chí.

 

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                            

 

 

                                                                      Nguyễn Thị Út Trang