Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Học sinh, sinh viên sẽ tạm nghỉ học từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.

Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực