Thống kê
Hôm nay : 61
Tháng 05 : 1.192
Năm 2021 : 18.737
Ngày ban hành:
29/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/09/2020
Ngày hiệu lực:
28/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2020
Ngày hiệu lực:
25/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Học sinh, sinh viên sẽ tạm nghỉ học từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.

Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực