Thống kê
Hôm nay : 65
Tháng 08 : 1.376
Năm 2022 : 25.438
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG THỰC HIỆNTỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2022-2025

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG THỰC HIỆNTỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2022-2025

Ngày 11/5/2022 Chi bộ trường mầm non Hoa Hồng đã tổ chức thành công Hội nghị Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 và Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 để chuẩn bị cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025