Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 1.380
Năm 2022 : 25.442
Những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam

Những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc đã tạo nên nhân cách con người Việt Nam với các giá trị đạo đức vô cùng phong phú. Cùng với thời gian, các giá trị đạo đức này được lưu truyền qua ...
“Câu chuyện cái đồng hồ” và bài học về sự đoàn kết

“Câu chuyện cái đồng hồ” và bài học về sự đoàn kết

“Đoàn kết” là một truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được những thắng lợi vẻ vang, đã giúp nhân dân ta giữ vững được nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Tinh thần đoàn kết ...