Trường MN Hoa Hồng nằm trên địa bàn phường Phú Xá ở phía nam Thành phố Thái Nguyên, có diện tích tự nhiên là 4,22km. Hiện tại phường có 21 chi bộ và 13 tổ dân phố. Tình hình an ninh, chính trị ổn định, kinh tế của phường phát triển khá tốt. Về văn hóa xã hội, trên địa bàn phường có 6 đơn vị trường học gồm 01 trường THCS, 01 trường tiểu học và 04 trường mầm non.

 Trường MN Hoa Hồng tiền thân là nhà trẻ trực thuộc xí nghiệp vận tải Gang Thép được xây dựng năm 1983 có 4 lớp học cấp, 1 bếp ăn cấp 4 và không có phòng chức năng, các phòng làm việc của hiệu trưởng và kế toán tận dụng bằng nhà kho của lớp học để làm việc. Tổng số cán bộ giáo viên lúc đó là 9 người.

Đến năm 2009 nhận thức được trường MN đạt chuẩn quốc gia là cấp thiết và quan trọng là vinh dự khẳng định được ưu thế, uy tín, thương hiệu của mỗi trường. Vì vậy tập thể cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường quyết tâm đồng lòng đồng sức xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Thực hiện đề án của Thành phố Thái Nguyên, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, hội đồng nhân dân phường Phú Xá tổ chức cuộc họp bàn về kế hoạch xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn phường và ra nghị quyết số 03/NQ-ĐU, ngày 01/03/2010 “Về việc xây dựng trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2”. Tháng 10 năm 2010 trường mầm non Hoa Hồng được công nhận là trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đầu tiên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Từ đó đến nay, nhà trường luôn giữ vững các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, tháng 9 năm 2016 trường lại tiếp tục được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 lần 2. Đồng thời nhà trường đã thực hiện công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và được công nhận chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Hiện nay, về cơ cấu tổ chức nhà trường có 01chi bộ Đảng, công đoàn, chi đoàn với tổng số 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó biên chế là 20 đồng chí, 100% đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn có 20/20=100% và 246 trẻ được chăm sóc, giáo dục theo độ tuổi tại 10 lớp.

Hàng năm tập thể nhà trường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được nhận giấy khen của các cấp.

Với những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua, trường mầm non Hoa Hồng thực sự là một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và cộng đồng trên địa bàn phường Phú Xá và các phường lân cận.