Trường Mầm non Hoa Hồng là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Hoa Hồng xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Hoa Hồng, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Hoa Hồng phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có trình độ Đại học đạt chuẩn và trên chuẩn

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 23 cháu với 2 cô giáo 

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng A: 20 cháu với 2 cô giáo 

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng B: 19 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi A: 24 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi B: 28 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi A: 32 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi B: 31 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A: 24 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi B: 23 cháu với 2 cô giáo

 - Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi C: 26 cháu với 2 cô giáo