Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 1.380
Năm 2022 : 25.442
 • TRẦN THỊ THU HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ 1
  • Điện thoại:
   0353451125
  • Email:
   tranhuong81tn@gmail.com
 • NGUYỄN HỒNG HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn; Tổ phó chuyên môn tổ 1
  • Điện thoại:
   0985096646
  • Email:
   em.nangmoi88@gmail.com
 • LƯƠNG THỊ NGỌC MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ 2
  • Điện thoại:
   0972752699
  • Email:
   maimit.tn89@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THU TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký Hội đồng; Tổ phó chuyên môn tổ 2
  • Điện thoại:
   0382336721
  • Email:
   trangtiep.tn@gmail.com