Thống kê
Hôm nay : 67
Tháng 08 : 1.378
Năm 2022 : 25.440
 • LÊ HỒNG KHANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh
  • Điện thoại:
   0987944548
 • NGUYỄN THỊ ÚT TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ; Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987709810
  • Email:
   uttrang01@gmail.com
 • TRỊNH THỊ THU HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn; Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977337887
  • Email:
   trinhthuhientn@gmail.com
 • TRẦN THỊ HẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915300280
  • Email:
   tranthihao.tn@gmail.com
 • TRẦN THỊ THU HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ 1
  • Điện thoại:
   0353451125
  • Email:
   tranhuong81tn@gmail.com
 • NGUYỄN HỒNG HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn; Tổ phó chuyên môn tổ 1
  • Điện thoại:
   0985096646
  • Email:
   em.nangmoi88@gmail.com
 • LƯƠNG THỊ NGỌC MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ 2
  • Điện thoại:
   0972752699
  • Email:
   maimit.tn89@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THU TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký Hội đồng; Tổ phó chuyên môn tổ 2
  • Điện thoại:
   0382336721
  • Email:
   trangtiep.tn@gmail.com
 • ĐỖ THỊ THÚY NGÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0985382865
  • Email:
   nganyttptn@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ HIẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   0989925567
  • Email:
   hienlnq@gmail.com