Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của con người, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, duy trì và phát triển nòi giống, tăng cường sức lao động, học tập thể hiện nếp sống văn minh. Đặc biệt việc đảm bảo vệ sinh  an toàn thực phẩm trong trường mầm non là cực kỳ quan trọng và cần thiết vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của trẻ em, là những mầm non tương lai của đất nước. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, cả nước tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới thì vấn đề đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ tại trường mầm non đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Ngày 11/11/2020, trường Mầm non Hoa Hồng đã được đón đoàn giám sát của Chi cục vệ sinh ATTP tỉnh Thái Nguyên về giám sát công tác vệ sinh ATTP tại bếp ăn bán trú của nhà trường . Trưởng đoàn giám sát là Ông: Lý Văn Cảnh – Chi cục trưởng Chi cục VSATTP tỉnh Thái Nguyên và các đồng chí chuyên viên Chi cục VSATTP tỉnh Thái Nguyên. Đoàn giám sát đã kiểm tra Hồ sơ của nhà trường về quản lý bếp ăn bán trú và kiểm tra thực tế hoạt động chế biến thức ăn cho trẻ tại trường. Sau khi kiểm tra các nội dung, các thành viên trong đoàn đã đánh giá từng nội dung kiểm tra, cụ thể:

1. Hồ sơ quản lý nhà trường đảm bảo theo quy định, có:

- Ban Giám hiệu và cô nuôi có giấy xác nhận kiểm tra VSATTP có hồ sơ khám sức khỏe định kỳ.

- Có hợp đồng cung cấp thực phẩm với Trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc và hợp đồng lắp đặt hệ thống máy lọc nước tinh khiết, có kết quả thử nghiệm nước theo quy định.

- Có sổ kiểm thực ba bước và sổ lưu mẫu thức ăn.

2. Về điều kiện đảm bảo ATTP tại cơ sở:

- Điều kiện cơ sở vật chất: Đạt yêu cầu, không gây ô nhiễm chéo, đảm bảo vệ sinh

- Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ: Sắp xếp gọn gàng, điều kiện vệ sinh tốt, trang thiết bị phù hợp với mục đích sử dụng

- Điều kiện con người:  Đạt yêu cầu về kiến thức, sức khỏe, thực hành vệ sinh cá nhân.

3. Giám sát mẫu thực phẩm:

- Đoàn đã giám sát 01 mẫu thức ăn chín trong bữa ăn của trẻ tại nhà trường

Cuối cùng, Ông: Lý Văn Cảnh – Chi cục trưởng Chi cục VSATTP kết luận:

- Bếp ăn bán trú của trường Mầm non Hoa Hồng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc kiểm soát nguồn thực phẩm nhập hàng ngày.

- Đoàn đề nghị nhà trường tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý, đảm bảo VSATTP tại cơ sở, chú trọng kiểm soát nguyên liệu thực phẩm an toàn

Sau đây là một số hình ảnh của công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường: