Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên; của Trường Mầm non Hoa Hồng.

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, trường mầm non Hoa Hồng đã khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020-2021 để phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường nói riêng và toàn ngành nói chung; Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non.

Tham dự Hội thi có 14 đồng chí giáo viên biên chế và 6 GVHĐ tại 10 lớp. Các giáo viên tham dự 2 nội dung:

+ Nội dung 1: Thực hành một hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp đang được giao phụ trách với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi tham gia Hội thi. Giáo viên được bốc thăm và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

Thời gian thi: Ngày 28/10/2002 và ngày 30/10/2020

 

+ Nội dung 2: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của cá nhân tại trường mầm non Hoa Hồng. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút bao gồm cả thời gian Ban giám khảo trao đổi. Biện pháp được Ban giám hiệu xác nhận áp dụng có hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân năm trước.

+ Thời gian thi: Ngày 31/10/2020