Tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là giáo dục trẻ trên quan điểm người giáo viên phải có những hiểu biết về trẻ (sở thích, nhu cầu, mong nuốn, khả năng của trẻ) để từ đó tạo ra môi trường giáo dục vui tươi, tạo ra những trải nghiệm thúc đẩy sự tìm tòi ham hiểu biết của trẻ.

Phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm:

- Cho trẻ quyền được lựa chọn hoạt động

- Khuyến khích sự sáng tạo của trẻ.

- Tạo cơ hội, động viên trẻ phát biểu, nhận xét, đặt câu hỏi.

Từ việc học tập bồi dưỡng kiến thức qua tài liệu, qua dự các lớp tập huấn và dự thực hành về chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm do Sở GD& ĐT Tỉnh Thái Nguyên, Phòng GD&ĐT TP Thái Ngyên tổ chức, nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực hiểu biết, trình độ chuyên môn của giáo viên trong trường, Trường mầm non Hoa Hồng tổ chức chuyên đề: “Tổ chức hoạt động học cho trẻ mầm non theo quan điểm GDLTLTT”

Các đồng chí được giao nhiệm vụ thực hiện các tiết chuyên đề là các đồng chí Hiệu phó phụ trách, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn và các giáo viên cốt cán của nhà trường. Điều đặc biệt là khi được giao đề tài các đồng chí đã tự nghiên cứu các phương pháp và hình thức tiến hành tiết dạy theo ý hiểu của mình về việc dạy học lấy trẻ làm trung tâm. Sau mỗi tiết dạy các đồng chí CB, GVNV trong trường đã cùng thảo luận và đưa ra các ý kiến.

Buổi chuyên đề đã diễn ra thành công tốt đẹp, hầu hết CBGV trong trường đều đánh giá cao về phương pháp dạy mới có sáng tạo thu hút trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động và điều đặc biệt là qua buổi chuyên đề giúp giáo viên hiểu rõ và sâu hơn về phương pháp dạy học theo hướng đổi mới là: Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, gợi mở, tạo cơ hội, tình huống cho trẻ tham gia vào hoạt động. Tăng cường cho trẻ hoạt động nhóm, trao đổi hợp tác với các bạn.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động theo hướng đổi mới giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trẻ rất hứng thú tham gia vào các hoạt động. Trẻ được hoạt động một cách tích cực, trẻ có cơ hội được học tập trải nghiệm, trao đổi hợp tác với các bạn nhiều hơn từ đó tiếp thu kiến thức một cách đễ dàng và hiệu quả hơn.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi chuyên đề:

 

Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển toàn diện của trẻ đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường mầm non Hoa Hồng. Bởi vậy mà chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao. Phụ huynh luôn yên tâm và tin tưởng gửi các con tại trường.