Thực hiện công văn số 1580/GDĐT V/v tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường phục vụ đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kì 2020 - 2025.

Sáng ngày 04/10/2020, đoàn thanh niên Trường Mầm non Hoa Hồng cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường để phục vụ đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kì 2020-2025.

          Các Đ/c đã dọn dẹp, dãy cỏ, phát quang bụi rậm khu vực xung quanh trường học.